Snel zoeken

Verkoop

Een boerderij of je woning verkopen doe je niet zomaar. Er komt veel bij kijken en het is een grote stap. Daarom is het handig dat je je laat bijstaan door een deskundige verkoopmakelaar, die meehelpt en adviseert bij het bepalen van de verkoopprijs, verkooponderhandelingen doet en ondersteunt daar waar nodig. Wij hebben kennis van zaken en zijn regionaal betrokken.

Wij beschikken over een netwerk van juridische, fiscale en bedrijfskundige specialisten die u en ons kunnen voorzien van een optimale advisering en begeleiding bij de aan- of verkoop van uw agrarisch onroerend goed.

Verkopen van landbouwgrond
Bij verkoop van landbouwgrond komen er zaken aan de orde als grondlasten, pacht, toeslagrechten, bestemming, enz. Wij bespreken deze en andere zaken met u voordat het verkooptraject wordt ingegaan. Regionale ontwikkelingen maar zeker ook marktontwikkelingen spelen een belangrijke rol bij grondtransacties

Neem contact op